IP Τηλεφωνία

Η IP Τηλεφωνία, επιτρέπει σε όλα τα μέλη μιας επιχείρησης, να επικοινωνούν μεταξύ τους, είτε βρίσκονται στον ίδιο χώρο είτε όχι.

Δίκτυα και VPN

Η εικονική σύνδεση των διάφορων σημείων μιας επιχείρησης, χρησιμοποιώντας τις φυσικές υποδομές του Διαδικτύου, δεν ήταν ποτέ πιο προσιτή.

Ασύρματα Δίκτυα

Η ασύρματη πρόσβαση στο Internet και στις υπηρεσίες μιας εταιρίας, πραγματοποιούνται εύκολα, με υψηλές ταχύτητες και χαμηλό κόστος εγκατάστασης.

Ασύρματες Ζεύξεις

Η ασύρματη σύνδεση μεταξύ δύο ή περισσότερων σημείων, ακόμα και στις πιο δύσβατες και δυσπρόσιτες περιοχές, μπορεί να επιτευχθεί με ασφάλεια και εξαιρετικά χαμηλό κόστος.

Συστήματα Ασφαλείας IP

Η χρήση των υποδομών δικτύου επιτρέπει σε μια επιχείρηση την εύκολη παρακολούθηση και καταγραφή συμβάντων, για την καλύτερη ασφάλεια των υποδομών της.

Virtualization σε Servers

Η δημιουργία εικονικής υποδομής πληροφοριακών συστημάτων με τη μεγιστοποίηση της χρήσης των πόρων του εξοπλισμού (μνήμης, CPU και χώρου) μοιράζεται on demand στα διαθέσιμα εικονικά μηχανήματα.

On-Premise Datacenter

Η χρήση και λειτουργία του εξοπλισμού στο χώρο μιας επιχείρησης, επιτρέπει την μεγιστοποίηση της απόδοσής του αλλά και τις υψηλές ταχύτητες στο περιβάλλον τοπικού δικτύου.

Cloud Υπηρεσίες

Η χρήση της υπηρεσίας Infrastructure as a Service (Iaas), επιτρέπει σε χρήστες την πρόσβαση σε εικονικούς servers και πόρους δικτύων, που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του κόσμου.